U-boot Derleme Süreci

Kaynak Kodun Edinilmesi

U-Boot kodunu aşağıdaki gibi indirip derleyebilirsiniz.

$ git clone git://git.denx.de/u-boot.git

Yukarıdaki örnekte u-boot kodu mainline repo'dan çekildi. Alternatif olarak u-boot mainline kodu içerisinde Raspberry Pi desteği üzerinde çalışan Stephen Warren'in repo'sunu da kullanabilirsiniz. Yeni geliştirilen özellikleri henüz mainline koda entegre edilmeden denemeniz gerektiğinde de burayı kullanabilirsiniz:

$ git clone git://github.com/swarren/u-boot.git
$ cd u-boot
$ git checkout -b rpi_dev origin/rpi_dev

Derleme

Kaynak kodu indirmiş olduğunuz dizine geçtikten sonra aşağıdaki gibi öntanımlı konfigürasyonu baz alarak derleme yapabilirsiniz:

$ make rpi_2_defconfig
$ make CROSS_COMPILE=arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi- -j2

Not: Çapraz derleyicinizin yol ifadesinin PATH çevre değişkeninde tanımlı olduğundan emin olunuz. Başka bir derleyici kullanıyorsanız CROSS_COMPILE çevre değişkenini, derleyicinizin önekini gösterecek şekilde değiştirmelisiniz.

İşlem tamamlandığında u-boot.bin dosyası ana dizinde oluşacaktır.

results matching ""

    No results matching ""