Android Platformu

Bu bölümde AOSP (Android Open Source Project) projesi kapsamında üretilmiş olan yazılım bileşenlerinin kullanılarak gömülü Linux sistemimiz için özelleştirilmiş bir Android imajı oluşturulması ve Android geliştirme sürecinin temel bileşenlerinin incelemesi yapılacaktır.

results matching ""

    No results matching ""