SquashFS Dosya Sistemi

Write desteği olmayan, read-only bir dosya sistemidir.

Blok tabanlı aygıtlar için geliştirilmiş olmakla birlikte, yazma işlemi tanımlı olmadığından mtdblock sürücüsü üzerinden raw flash tabanlı sistemlerde kullanılabilmektedir.

Bozuk blok yönetimi bulunmadığından bozuk bloklarla karşılaşılması halinde sorunlar yaşanabilir.

Sıkıştırma oranı ve performansı nedeniyle, read-only dosya sistemleri arasında en çok kullanılan tercih olmuştur.

İmaj Oluşturma

SquashFS imajı oluşturmak için mtd-utils paketinden çıkan mksquashfs uygulaması kullanılır.

mksquashfs /work/dir squash.img

Oluşturulan imaj dosyası dd uygulaması ile MTD aygıtı üzerine yazılır:

dd if=squash.img of=/dev/mtdblock3

Aşağıdaki şekilde mount edilir:

mount -t squashfs /dev/mtdblock3 /mnt

results matching ""

    No results matching ""