Geliştirme Ortamının Hazırlanması

Bu başlık altında, cihazı açabilmek için gerekli olan araçları nasıl edinebileceğimize ve üretebileceğimize bakacağız. Derleme işlemini kendi bilgisayarımızda yapacağımız için ilk olarak bir çapraz derleyiciye ihtiyacımız olacak. Ayrıca, daha sonra oluşturacağımız önyükleyici, kernel gibi dosyaları kendi bilgisayarımızda uygun bir dizin hiyerarşisi altında toplamak ve sonrasında buradan SD karta yazmak faydalı olacaktır.

Biz kendi sistemimizde ilk olarak aşağıdaki gibi bir dizin yapısı oluşturduk. İhtiyaç duydukça yeni dizinler ekleyeceğiz.

/opt/orangepi
├── downloads
├── RootFS
└── toolchain

Geliştirme sürecimizde çapraz derleyici olarak Linaro firmasının derleyici setini kullanacağız. Siz de hard float desteği olan başka bir derleyici seti kullanabilirsiniz. Bu durumda vereceğimiz örneklerdeki derleyici öneklerini derleyicinizin öneki ile değiştirmelisiniz.

Derleyici setini aşağıdaki gibi indirip sisteminize kurabilirsiniz.

$ cd /opt/orangepi/downloads/
$ wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/4.9-2016.02/\
        arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-4.9-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
$ tar xf gcc-linaro-4.9-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C ../toolchain/

Bu işlem sonrasında /opt/orangepi/toolchain dizini altında geliştirme araçlarını içeren bir dizin oluşmuş olmalıdır. Oldukça uzun bir isme sahip bu dizine bir sembolik link oluşturmak daha sonra bu dizini PATH çevre değişkenine eklerken işimizi kolaylaştıracaktır. Bu işlemler aşağıdaki gibi yapılabilir.

$ cd ../toolchain/
$ ln -s gcc-linaro-4.9-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/ linaro-arm-linux-gnueabihf
$ export PATH=$PWD/linaro-arm-linux-gnueabihf/bin:$PATH

Bu aşamadan sonra bulunduğumuz terminal üzerinde çapraz derleyiciyi kullanabiliriz, aşağıdaki gibi test edebilirsiniz.

$ arm-linux-gnueabihf-gcc -v

Her seferinde çapraz derleyici dizini yolunu PATH değişkenine eklemekle uğraşmamak için aşağıdaki satırı ls ~/.bashrc dosyanıza ekleyebilirsiniz.

export PATH=/opt/orangepi/toolchain/linaro-arm-linux-gnueabihf/bin:$PATH

Bu aşamadan sonra önyükleyici ve kernel derleme aşamalarına geçebiliriz.

results matching ""

    No results matching ""