Kernel Derleme Süreci

Kaynak Kodun Edinilmesi

Raspberry Pi için kernel patch'leri https://github.com/raspberrypi/linux adresinde yayınlanmaktadır.

Kernel kodunu aşağıdaki gibi git ile klonlayarak indirebilirsiniz:

$ git clone https://github.com/raspberrypi/linux

Yukarıdaki clone işlemi tüm kernel kaynak kodunu geçmiş commit tarihçesi ile birlikte indireceğinden 1 GB'ın üzerinde download gerektirecektir. Alternatif olarak commit tarihçesinden vazgeçip son halini daha küçük bir download gerekecek şekilde aşağıdaki gibi de indirmeniz mümkündür. Ancak bu şekilde indirme işlemi yaptığınızda sonradan git pull yapamazsanız.

$ git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/linux

Derleme

Derleme sürecine başlamadan önce kullanacağınız toolchain'in PATH ortam değişkeni içerisinde yer aldığından emin olunuz. Eğer değilse öncelikle toolchain ana dizinine geçip aşağıdaki komutları uygulayınız:

$ cd tools
$ export PATH=$PWD/arm-bcm2708/arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi/bin/:$PATH

Sonraki adımda Raspberry Pi 2 board'umuz için kernel kodu içerisinden çıkan öntanımlı konfigürasyonu uygulayalım:

$ make ARCH=arm bcm2709_defconfig

Kernel kodu ile birlikte gelen öntanımlı konfigürasyon dosyasında ihtiyaç duyulmayacak pek çok bileşen bulunmaktadır (Kullanmayacağımız network protokolleri, aygıt sürücüleri, dosya sistemleri gibi). Bu noktada mevcut kernel konfigürasyonu üzerinde ek iyileştirme çalışmaları için menuconfig aracını aşağıdaki gibi çalıştırıp konfigürasyonu iyileştirebilirsiniz:

$ make ARCH=arm menuconfig

Konfigürasyon süreci tamamlandıktan sonra derleme aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle sıkıştırılmış kernel imaj dosyası olan zImage'i üretelim:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi- -j4 zImage

İşlem bitiminde aşağıda dosya yolunda arch/arm/boot/zImage dosyası oluşacaktır:

Sonrasında Flattened Device Tree modeli için kullanılacak olan dtb dosyasını üretmek amacıyla aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi- -j4 dtbs

İşlem tamamlandığında arch/arm/boot/dts/bcm2709-rpi-2-b.dtb dosyası oluşacaktır.

Sıradaki işlem konfigürasyon sürecinde modül olarak derlenmesi seçilen kernel modüllerinin derlenmesidir. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi- -j4 modules

Modüllerin Kök Dosya Sistemine Aktarılması

Derlenmiş olan modüllerin uygun bir dizin hiyerarşisi altında toplanması gereklidir.

İlerleyen bölümde Raspberry Pi 2 board'umuz için kendi kök dosya sistemimizi /opt/rpi dizini altında oluşturacağız. Kernel modülleri ise çalıştığı sistemde /lib/modules dizini altında kernel versiyon numarası adıyla oluşturulan dizin ve alt dizinlerinde yer alacaktır.

Modülleri uygun dizin yapısıyla çıkartmak için gereken make hedefi modules_install şeklindedir. INSTALL_MOD_PATH değişkenini geliştireceğimiz kök dosya sistemini barındıracak olan ana dizini gösterecek şekilde ayarlamak suretiyle, modüllerin kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Bunun için kullanacağımız komut aşağıdaki gibi olacaktır:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi- \
INSTALL_MOD_PATH=/opt/rpi modules_install

İşlem bitiminde /opt/rpi/lib/modules/4.4.13-v7+ ve /opt/rpi/lib/firmware dizin yapıları oluşacaktır. Derlemiş olduğunuz kernel versiyonuna göre ilkinin ismi değişkenlik gösterebilir. Derleme yaptığınız kernel içerisine dahil etmiş olduğunuz ve kernel kodu ile dağıtıma uygun firmware bileşenleri içeren modüllere ait firmware dosyaları da kendilerine özgü dizin hiyerarşisi içerisinde oluşturulacaktır.

İşlemler tamamlandıktan sonra /opt/rpi/lib/modules/4.4.13-v7+ ve /opt/rpi/lib/firmware dizinlerini incelemenizi öneririz.

results matching ""

    No results matching ""