Cramfs Dosya Sistemi

Cramfs Linus Torvalds ve Daniel Quinlan tarafından yazılan, write desteği olmayan, gömülü sistemlerde kullanılmaya uygun basit bir read-only dosya sistemidir.

Blok tabanlı aygıtlar için geliştirilmiş olmakla birlikte, yazma işlemi tanımlı olmadığından mtdblock sürücüsü üzerinden raw flash tabanlı sistemlerde kullanılabilmektedir.

Bozuk blok yönetimi bulunmadığından bozuk bloklarla karşılaşılması halinde sorunlar yaşanabilir.

Zlib kütüphanesi ile sıkıştırma desteği sunmaktadır. Maksimum dosya boyutu 16 MB, maksimum dosya sistemi boyutu 272 MB'tır.

SquashFS dosya sistemi öncesinde yoğun bir kullanım alanı bulmuş olsa da günümüzde nadir olarak kullanılmaktadır. SquashFS benzer başlıklarda daha iyi performans sunmaktadır.

İmaj Oluşturma

Cramfs imajı oluşturmak için cramfstools paketinden çıkan mkcramfs uygulaması kullanılır.

mkcramfs /work/dir cram.img

Oluşturulan imaj dosyası dd uygulaması ile MTD aygıtı üzerine yazılır:

dd if=cram.img of=/dev/mtdblock3

Aşağıdaki şekilde mount edilir:

mount -t cramfs /dev/mtdblock3 /mnt

results matching ""

    No results matching ""