Kod Sözdizim Rehberi

Linux çekirdek kaynak kodu üzerinde geliştirmeler yapmak istiyorsanız, Documentation/CodingStyle dosyasında yer alan yönergelerin takip edilmesinde fayda vardır. Milyonlarca satırdan oluşan bu büyük yazılım içerisinde başkalarıyla birlikte çalışma yapabilmek için genel bir yönergenin takip edilmesi, çekirdek geliştiricilerinin hayatını kolaylaştırır.

Bu noktada Linus Torvalds'a kulak verelim:

Coding style is very personal, and I won't force my views on anybody, but this is what goes for anything that I have to be able to maintain, and I'd prefer it for most other things too. Please at least consider the points made here.

First off, I'd suggest printing out a copy of the GNU coding standards, and NOT read it. Burn them, it's a great symbolic gesture.

Linus özetle kod sözdizim tercihlerinin kişiye göre değişeceğini ama süreci yönetilebilir kılma adına bir şeyler yapılması gerekliliğinden bahsediyor. Devamında da bunu destekler biçimde, GNU Sözdizim Rehberi dokümanının çıktısını alıp okumadan yakmamızı salık veriyor.

Girinti ve Hizalama

TAB için 8 boşluk karakteri kullanılır. Geçmişte bunu 4'e hatta 2'ye indirmek üzerine çeşitli tartışmalar döndü. Ancak Torvalds bu tartışmaları π sayısını 3 olarak almak isteyenlerdekilere benzetiyor ve faydasız buluyor.

8 karakter gibi başlangıçta fazla gibi görünen boşluk sayısı, günde 20 saat çekirdek kodu inceleyen biri için bir bloğun nerede başlayıp nerede bittiğini kolay göstermesi açısından önemlidir.

8 karakterlik TAB kullanımı sonucudan kodun çok fazla sağ tarafa doğru ilerlediği için 80 karakterlik konsol ekranında okunmayı zorlaştırdığından şikayet edenlere Torvalds, zaten 3 seviyeden fazla girinti yapmanız gerektiyse bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir, en iyisi oturup kodu düzeltin şeklinde öneride bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere çekirdek kodu içerisinde 3 seviyeden fazla girintiye sahip olan pek çok kod bulunmaktadır. Ancak bu boyuttaki bir yazılım projesi için girinti ve blok kullanımının görece minimum düzeyde tutulduğunu söyleyebiliriz. Torvalds ile ters düşmemek için özellikle yeni başlayanların söz dinlemesinde fayda var.

Kıvrık Parantez

Kıvrık parantezlerin kullanımında Kernighan & Ritchie metodu tercih edilmiştir.

Fonksiyon içerisinde kıvrık parantez koşullu ifadenin hemen bitiminde açılıp, blok sonunda ayrı bir satırda kapatılır:

if (x == condition) {
    // code here
}

Fonksiyon tanımlarında ise kıvrık parantez fonksiyon tanımını takip eden satırda açılıp, fonksiyon bitiminde ayrı bir satrıda kapatılır:

int my_super_function(int a, int b)
{
    // code here
}

do .. while döngülerinde aşağıdaki yapı kullanılır:

do {
    // code here
} while (x == y);

if .. else deyimlerinde aşağıdaki yapı kullanılır:

if (x < y) {
    ...
} else if (x > y) {
    ...
} else {
    ...
}

İsimlendirme Kuralları

C dili genel olarak Spartan Programlama mantığı etrafında bir kullanım kültürü oluşturmuştur. Minimalist, az yer kaplayan ama halen daha büyük oranda anlaşılabilir bir kod yazımı tercih edilir.

Örneğin bir Pascal programcısının ThisVariableIsATemporaryCounter şeklinde isimlendirdiği bir değişkenin C programcısı tarafından basitçe tmp şeklinde isimlendirileceğini tahmin edebiliriz: yazması kolay, okunurluğu da tamamen öldürmüyor, büyük oranda anlaşılıyor.

Bununla birlikte global değişkenlerde açıklayıcı bir isim kullanması şart koşulmudur. Genel olarak global değişkenlerin sadece ve sadece zaruri olduğunda kullanılması ve kullanıldığında derdini net bir şekilde anlatabilecek bir isimlendirme yapılması istenmektedir.

Fonksiyon isimlendirmelerinde de işlevini açıkça ifade eden bir yapı kullanılması istenir. Örneğin aktif olan kullanıcıların sayısını bulan bir fonksiyon için cntuser() gibi bir isim kabul edilmez, bunun yerine count_active_users() gibi bir isim kullanılmalıdır.

Değişken ve fonksiyon isimlendirmelerinde Macar Notasyonu kullanımı kesinlikle istenmez. Derleyici zaten değişken veya fonksiyonun tipini bildiğine göre, bu şekildeki kullanım kodu okuyan beyinlere hasar vermek dışında bir fayda vermeyecektir. Torvalds bu noktada Microsoft platformlarında bu kadar hata olmasına şaşmamalı şeklinde düşünüyor. Katılmak mümkün, bu notasyonu literatürden çıkarmak çok yerinde olurdu.

Yerel değişkenlerin de kısa ve tam yerinde kullanılması istenir. Örneğin bir döngü içerisinde sayaç tutmanız gerekiyorsa, bunun için i ismini kullanın. loop_counter şeklinde açıklayıcı bir isim fazladan pek bir şey kazandırmayacaktır.

Typedef Kullanımı

Bu konudaki kural basit: çok istisnai bir durum olmadıkça typedef kullanmayın.

vps_t a;

şeklindeki bir tanım açıklayıcı değil. Onun yerine

struct virtual_container a;

şeklindeki gibi, struct anahtar kelimesi ile birlikte daha açıklayıcı yapı ismini kullanın.

Genel bir kural olarak, elemanlarına erişmek için accessor metodları kullanmanız gereken opak veri tiplerinin dışında typedef kullanımından kaçının.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar sadece tek bir işi iyi yapacak şekilde ve kısa olmalıdır. Kısalıktan kasıt, 80x24'lük ANSI konsol ekranını baz aldığımızda bir fonksiyonun maksimum 2 ekran boyutu kadar yer kaplaması gerektiğidir.

Eğer fonksiyon içerisinde yapılan iş basit ve temiz olmasına rağmen, örneğin bir switch..case bloğu içerisinde çok sayıda değeri kontrol etmesi gerekiyorsa ve bu nedenle 2 ekran sınırını aşıyorsa, bu durum hoş karşılanır, sorun edilmez.

Fonksiyonların değerlendirilmesindeki bir diğer kriter de yerel değişken kullanımıdır. Maksimum 5-10 arasında yerel değişken kullanımı önerilmektedir. İnsan beyni genelde 7 farklı şeyi takip edebilir. Bu sayıların aşılması durumunda bir şeyleri yanlış yaptığınızı düşünmeniz, yeni bir tasarım yapmanız veya mevcut fonksiyonu, yardımcı ek fonksiyonlara bölmeniz beklenir.

Fonksiyonların bitiminde 1 adet boş satır bırakmanız istenmektedir. Böylece gözle daha kolay takip edilebilecektir. Ancak bu durumun istisnası olarak, eğer fonksiyonunuz kernel içerisinde başka yerlerden de kullanılacağı için export edilecekse, ilgili EXPORT makrosunu hemen fonksiyonun bitiminde tanımlamanız ve sonrasında boş satır bırakmanız beklenmektedir:

int system_is_up(void)
{
    return system_state == SYSTEM_RUNNING;
}
EXPORT_SYMBOL(system_is_up);

Ek olarak başlık dosyalarında fonksiyonlarınızı tanımlarken okunabilirliği artırmak için, parametre bloğunda sadece değişkene ait veri tipini değil, değişken ismini de belirtmeniz beklenir.

Goto Kullanımı

Kernel kodu ile uğraşırken yerinde goto kullanımı okunabilirliği ve verimliliği artırır.

Bununla birlikte etiket isimlendirmelerine özen göstermeniz beklenir. GW-BASIC alışkanlıklarından gelen err1:, err2: gibi etiketler kullanmamalısınız. Onun yerine goto sonrasında ne olacağını ve nereyi etkilediğini net bir şekilde belirtmeniz tavsiye edilmektedir. Örneğin out_buffer: şeklindeki bir etiket, goto işlemi sonrası fonksiyondan çıkılacağını ve buffer ile ilgil olduğunu göstermektedir.

int fun(int a)
{
    int result = 0;
    char *buffer;

    buffer = kmalloc(SIZE, GFP_KERNEL);
    if (!buffer)
        return -ENOMEM;

    if (condition1) {
        while (loop1) {
          ...
        }
        result = 1;
        goto out_buffer;
    }
    ...
out_buffer:
    kfree(buffer);
    return result;
}

Yorum Satırları

Yorum satırlarını kullanmak güzeldir ama fazla kullanıldığında tehlikeli olabilir. Genel prensip olarak yorum satırlarında fonksiyonunuzun nasıl çalıştığını değil, basitçe ne yaptığını anlatmanız yeterlidir.

Yorum satırları fonksiyonun tanımının hemen üzerinde yer almalı, fonksiyon içerisinde yorumlara yer verilmemelidir.

Yorum satırları için Linux kernel kodunda C89 /* ... */ sitili kullanılır. Tek satırlık C99 stili // ... yorumlara izin verilmez.

Fonksiyon başlangıcındaki örnek bir yorum bölümü şu şekilde olabilir:

  /*
   * This is the preferred style for multi-line
   * comments in the Linux kernel source code.
   * Please use it consistently.
   *
   * Description: A column of asterisks on the left side,
   * with beginning and ending almost-blank lines.
   */

Kconfig Konfigürasyon Dosyaları

Kconfig konfigürasyon dosyalarındaki sözdizim kuralları biraz farklıdır.

config anahtar kelimesi altındaki satırlar TAB ile girinti yapılarak yazılır. help anahtar kelimesini takip eden yardım satırları ise buna ek olarak, 2 adet ek boşluk kullanılarak yazılmaktadır:

config NET_FC
  bool "Fibre Channel driver support"
  depends on SCSI && PCI
  help
   Fibre Channel is a high speed serial protocol mainly used to connect
   large storage devices to the computer; it is compatible with and
   intended to replace SCSI.

results matching ""

  No results matching ""