Gömülü Sistemlerdeki Kullanımı

Linux çekirdeği 2000'li yılların başından itibaren giderek artan hızda, gömülü sistemlerde kendine kullanım alanı bulmuştur.

Önceleri Windows CE, VxWorks vb. önemli rakipleri varken, ilerleyen yıllarda neredeyse standart haline gelmiş ve yoğun bir kullanım oranı yakalamıştır.

Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere, tüketici elektroniği dünyasında televizyon, setüstü-kutu, DSL modem, uydu alıcı, güvenlik duvarı, ağ depolama birimleri, el terminali, kontrol panel birimleri, navigasyon cihazları vb. pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

results matching ""

    No results matching ""