U-boot Derleme Süreci

Derleme işleminden önce sisteminizde aşağıdaki paketlerin kurulu olduğundan emin olunuz. Gerekli paketleri Debian tabanlı bir sistemde aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

$ sudo apt install device-tree-compiler
$ sudo apt-get install libfdt-dev
$ sudo apt-get install swig libpython-dev

U-boot kodunu aşağıdaki gibi indirip derleyebilirsiniz.

cd /opt/orangepi
$ git clone git://git.denx.de/u-boot.git

U-boot kodu artık ana geliştirme dizinimiz altında u-boot isimli bir dizinde bulunmaktadır. u-boot/configs dizini altına bakılacak olursa çok sayıda ayar dosyası görülecektir. Biz cihazımız için uygun olan orangepi_zero_defconfig dosyasını kullanacağız. Bu dosya üzerinde yalnız u-boot delay süresini güncelleyeceğiz. U-boot, işletim sistemi çekirdeğini yüklemeden önce belli süre beklemektedir, bu aşamada seri konsol üzerinden bir tuşa basılırsa u-boot komut satırına düşülmektedir. Öngörülen olarak 2 sn olan bu süreyi 5 sn olarak değiştireceğiz. Bu işlem için make içindeki menuconfig kuralı kullanılabilir.

$ make orangepi_zero_defconfig
$ make menuconfig

make menuconfig sonrasında aşağıdaki gibi bir değişiklik yapılıp değişiklik saklanabilir.

(5) delay in seconds before automatically booting

Bu aşamadan sonra U-boot kodunu derleyebiliriz.

$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

Bu işlem sonunda aşağıdaki dosyalar oluşacaktır.

Dosya Açıklama
u-boot.bin U-boot önyükleyicisi
spl/sunxi-spl.bin U-boot'dan önce çalışan ikincil önyükleyici (secondary program loader)
u-boot-sunxi-with-spl.bin spl ve U-boot önyükleyicilerinin ard arda eklendiği dosya

u-boot.bin ve sunxi-spl.bin dosyalarını ayrı ayrı SD kart üzerine atmak yerine u-boot-sunxi-with-spl.bin dosyasını kullanacağız.

Artık kernel derleme aşamasına geçebiliriz.

results matching ""

    No results matching ""