I2C Protokolü

Bu bölümde, tümleşik devreler (IC) arasında haberleşmede yaygın olarak kullanılan I2C (Inter-Integrated Circuit) protokolünü inceleyeceğiz.

Bölüm içerisinde ilk olarak I2C protokolü hakkında bilgi verecek, sonrasında Linux altında I2C protokolünün nasıl ele alındığına bakacağız.

Uygulama kısmında ise örnek board'lar üzerinden sayısal sıcaklık sensörü ile, I2C üzerinden bir sıcaklık değeri okuma örneği yapacağız.

results matching ""

    No results matching ""