RedBoot

RedBoot (Red Hat Embedded Debug and Bootstrap firmware) eCos realtime işletim sisteminde ve Intel XScale gibi bazı ARM tabanlı platformlarda yoğun olarak kullanılan bir boot yükleyici uygulamasıdır.

RedBoot kendine özgü bir partition table yapısı kullanır. Tablo bilgisini flash üzerinde saklar. Linux çekirdeği içerisinde RedBoot Partition Table Parsing aktifleştirildiğinde RedBoot ile aynı şekilde mantıksal bölümlendirme yapılmış olur.

Son zamanlarda kullanım oranının azaldığı gözlemlenmektedir.

results matching ""

    No results matching ""