Gömülü Sistemlerde Kullanılan Dosya Sistemleri

Gömülü sistemlerde genellikle flash tabanlı depolama alanı kullanılmaktadır.

SSD, MMC, SD kartlar, USB flash diskler, Memory Stick, Compact Flash kartlar ve benzeri FTL (Flash Translation Layer) kullanan aygıtlar, flash tabanlı olarak nitelendirilmezler.

Flash Translation Layer, ilgili aygıtın normal bir disk gibi görünmesini ve üzerinde blok tabanlı işlemler yapılabilmesini sağlar.

Flash tabanlı sistemlere örnek olarak NAND ve NOR flash chip'lerini verebiliriz.

Flash tabanlı sistemler Linux altındaki MTD (Memory Technology Device) alt sistemi ile yönetilirler.

Aygıt (Device) Tipleri

Linux altında 2 aygıt tipi bulunur:

Karakter Tabanlı Aygıtlar Blok Tabanlı Aygıtlar
Sabit bir boyutu yoktur Sabit bir boyut bulunur
Rastgele erişim modu tanımlı değildir Rastgele erişim yapılabilir
Veri erişimlerinde tampon kullanılmaz Erişimlerde tampon kullanılır

Raw Flash tabanlı aygıtlar ise ne bir karakter aygıt gibi, ne de tam olarak blok aygıt gibi davranırlar.

MTD ve Blok Aygıtlar

MTD Aygıtlar Blok Tabanlı Aygıtlar
eraseblock'lardan oluşur sektör'lerden oluşur
eraseblock'lar genellikle 128KB gibi büyük değerlerde olur sektörler 512, 1024 byte gibi küçük değerlerdedir
3 temel operasyonu destekler: eraseblock'tan okuma, eraseblock'a yazma ve eraseblok'u silme 2 temel operasyonu destekler: sektörden okuma ve sektöre yazma
Bozuk eraseblock'lar yazılım tarafında kontrol edilmelidir Bozuk sektörler donanım tarafından kontrol edilir ve yazılımda bir şey yapmak gerekmez
eraseblock'lar 10000 silme işleminden sonra genellikle bozulmaya başlar sektörler için benzeri bir bozulma söz konusu değildir

results matching ""

    No results matching ""