Gerekli Araçların Elde Edilmesi

Bu başlık altında, cihazı açabilmek için gerekli olan araçları nasıl edinebileceğimize ve üretebileceğimize bakacağız.

Geliştirme Araçları

Geliştirme araçları için birden fazla seçenek bulunmasına karşın, doğrudan donanım sağlayıcının önerdiği BCM2708 hedefli çapraz derleyicileri aşağıdaki gibi edinebilirsiniz:

$ git clone https://github.com/raspberrypi/tools

tools/arm-bcm2708/arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi/bin dizin yolunu PATH çevre değişkenine ekleyerek, arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi önekine sahip hard float desteği olan 32 bitlik derleyiciyi kullanabilirsiniz.

$ cd tools
$ export PATH=$PWD/arm-bcm2708/arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi/bin/:$PATH

GPU Önyükleyicileri

Cihazın açılış sürecini incelerken bootcode.bin ve start.elf olmak üzere iki adet önyükleyicinin gerekli olduğunu görmüştük. Raspberry Pi için önyükleyici ve GPU firmware dosyalarının derlenmiş hallerini aşağıdaki gibi edinebilirsiniz, bu dosyalara ilişkin kaynak kod erişimi verilmemektedir.

$ git clone https://github.com/raspberrypi/firmware

boot dizininde önyükleyicilerle beraber örnek çekirdek imajı da bulunmaktadır.

Not: firmware git arşivi 4 GB'ın üzerinde olup çoğunlukla boot dizini altındaki bir kaç küçük dosyaya ihtiyaç duyacağımızdan, web üzerinden https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/master/boot adresinden de bu dosyaları hızlıca indirebilirsiniz.

results matching ""

    No results matching ""