Timer Kullanımı

Timer mekanizmaları, uygulamamızın önceden belirlediğimiz bir süre tamamlandığında işletim sistemi çekirdeği tarafından haberdar edilmesine imkan verir.

Dolayısıyla timer kullanımının ilk şartı, uygulamamızı haberdar etmesini istediğimiz zaman dilimini çekirdeğe bildirmek, zamanı geldiğinde de çekirdeğin uygulamamıza sinyaller yoluyla gönderdiği bilgiyi işleme alacak callback fonksiyonunu hazırlamaktır.

Unix tabanlı sistemlerde timer mekanizmaları geçmişten günümüze ihtiyaçlar doğrultusunda evrim geçirerek gelişmiştir. Bunula birlikte halen ilk versiyonu olan alarm() mekanizmasının da kullanılmaya devam etmekte olduğunu görmekteyiz.

Farklı problem tiplerine özgü olarak bir timer mekanizmasını bir diğerine tercih etme durumu söz konusu olmaktadır. Sırasıyla basitten karmaşığa doğru timer mekanizmalarını inceleyip, aralarındaki farkları ve kullanım senaryolarını örneklendirmeye çalışacağız.

results matching ""

    No results matching ""