Sinyal Kümeleri

Sinyal kümeleri, sinyal bloklama gibi işlemlerde tek bir küme ile birden fazla sinyali gösterebilmek için kullanılır.

Kümeler glibc içerisinde sigset_t tipiyle tutulur.

Bir sinyal kümesini ilklendirmek için 2 yol bulunur:

  • sigemptyset(sigset_t *set) fonksiyonu ile hiç sinyal bulunmayan boş bir küme oluşturmak

  • sigfillset(sigset_t *set) fonksiyonu ile tüm sinyallerin dahil olduğu bir küme oluşturmak

Sinyal kümeleri ile çalışırken mutlaka bu iki fonksiyondan biri kullanılarak kümenin ilklendirilmesi gerekir.

Bir sinyal kümesine belirli bir sinyali eklemek için sigaddset (sigset_t *set, int signum) fonksiyonu kullanılır.

Bir sinyal kümesinden belirli bir sinyali çıkarmak içinse sigdelset (sigset_t *set, int signum) fonksiyonu kullanılmaktadır.

Belirli bir sinyalin küme içindeki varlığını test etmek içinse sigismember (const sigset_t *set, int signum) fonksiyonu kullanılmaktadır.

results matching ""

    No results matching ""