Soket Kullanımı

Soketler, prosesler arası haberleşmede (IPC) kullanılan özel dosyalardır. Aynı makina üzerindeki veya ağ bağlantısına sahip farklı makinalardaki prosesler, birer uç noktası (endpoint) olarak tanımlanan soketler üzerinden, çift yönlü olarak, haberleşebilmektedir.

Bu bölümde soket arayüzünü, haberleşme protokollerini (TCP, UDP) ve istemci sunucu uygulamalarını inceleyeceğiz.

results matching ""

    No results matching ""