GNU Build Sistemi Araçları

Bu bölümde uygulamaların kaynak kodlarının derlenmesi ve sisteme kurulması süreçlerinde yardımcı olacak araçlar ele alınmaktadır.

Linux sistemler üzerinde yazılım geliştirme yaparken, sıklıkla bu araçları kullanmakta olduğumuzdan, bu konulardaki farkındalığın artırılmasının sonraki süreçlerde pek çok faydası olacaktır.

Temel olarak make uygulaması ve Makefile dosyaları kullanımı anlatılacak, daha sonra kod taşınabilirliğini ve kurulum süreçlerini de hedefleyen autoconf & automake sistemiyle ilgili genel bilgi verilmeye çalışılacaktır.

results matching ""

    No results matching ""