Semafor Türleri

 • İsimlendirilmiş (Named) Semafor

 • Bu tipteki semaforlar, tanımlanan bir isim üzerinden farklı process'ler arasında kullanılabilirler.

 • İsimlendirilmemiş (Un-Named) Semafor

 • Atanmış bir ismi olmayan ancak ortak bir bellek bölgesinde yer alan semafor tipidir.

 • Thread'ler arasında kullanılmak istendiğinde, heap'tan alınmış veya global olarak tanımlanmış değişkenler içerisinde tutulur.

 • Process'ler arasında kullanılmak istendiğinde "shared memory" yöntemleriyle process'ler arasında erişilebilen ortak bellek bölgesinde tutulur.

İsimlendirilmiş (Named) Semafor Kullanımı

Tipik kullanımı şu şekildedir:

 • sem_open() ile semafor oluşturulur veya kullanım için açılır

 • sem_post() ile semaforun değeri artırılırken sem_wait() ile semaforun azaltılır

 • sem_getvalue() ile o anki değeri öğrenilir

 • sem_close() ile semafore erişim iptal edilir

 • sem_unlink() ile semafor tamamen silinmek üzere işaretlenir, semaforu kullanan tüm process'ler sem_close() yaptıktan sonra silme gerçekleşir.

sem_open

 • Yeni bir isimli semafor oluşturmak veya varolana erişebilmek için kullanılır.

 • Eğer yeni bir semafor oluşuyorsa, semafora erişim izni için gerekli bit maskesi ve semaforun ilk değeri de parametre olarak verilir.

 • Burada kullanılan bit maskesi, dosya işlemlerinde kullanılanlarla aynıdır.

 • Semaforun oluşturulması ve ilk değerinin atanması işlemi atomik olarak gerçekleşir.

 • Fonksiyon geri dönüş değeri olarak sem_t * şeklinde bir adres döndürür.

 • Hata durumunda bu değer SEM_FAILED'e eşit olur.

 • Başarılı durumda /dev/shm dizini altında semaforun referansı oluşur.

sem_close

 • Bir süreç semafor oluşturduğunda, çekirdek tarafından ilgili sürecin semafor ilişkisi kurulur.

 • sem_close fonksiyonu ile çağrıldığı sürecin ilgili semaforla ilişkisi kesilir.

 • İlgili semafor için kullanıldığı süreç sayısı sayacı bir azaltılır.

 • Tüm isimlendirilmiş semaforlar, ilgili süreç sonlandığında veya exec çağrısıyla yeni bir uygulama belleğe yüklendiğinde, yukarıdaki işlem çekirdek tarafından otomatik yapılır.

 • Bir semaforu yok etmek için sem_unlink fonksiyonu kullanılır.

 • Bu fonksiyonla ilgili semaforun, kullanımda olan tüm süreçler tarafından kapatıldığında otomatik olarak silinmesi istendiğini belirtmiş oluruz.

 • İlgili tüm süreçler tarafından semafor kullanımı sonlandırıldığında, semafor yok edilir ve /dev/shm altındaki dosya referansı da silinir.

Örnek: Semafor Oluşturma

/* sem_open.c */
#include <semaphore.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <getopt.h>
#include "common.h"

static void usageError(const char *progName)
{
  fprintf(stderr, "Usage: %s [-cx] name [octal-perms [value]]\n", progName);
  fprintf(stderr, "-c Create semaphore (O_CREAT)\n");
  fprintf(stderr, "-x Create exclusively (O_EXCL)\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int flags, opt;
  mode_t perms;
  unsigned int value;
  sem_t *sem;
  flags = 0;
  while ((opt = getopt(argc, argv, "cx")) != -1) {
    switch (opt) {
    case 'c':
      flags |= O_CREAT;
      break;
    case 'x':
      flags |= O_EXCL;
      break;
    default:
      usageError(argv[0]);
    }
  }
  if (optind >= argc) usageError(argv[0]);
  /* Default permissions are rw-------; default semaphore initialization value is 0 */
  perms = (argc <= optind + 1) ? (S_IRUSR | S_IWUSR) : getInt(argv[optind + 1], GN_BASE_8, "octal-perms");
  value = (argc <= optind + 2) ? 0 : getInt(argv[optind + 2], 0, "value");

  sem = sem_open(argv[optind], flags, perms, value);
  if (sem == SEM_FAILED)  errExit("sem_open");

  exit(EXIT_SUCCESS);
}

results matching ""

  No results matching ""