IO Modelleri

Bir process eğer zamanın çoğunu işlem ve hesaplamalardan ziyade IO (Input/Output) işlemlerinde harcıyorsa IO bound, tersi durumda ise CPU bound olarak tanımlanır.

IO Modeli Blocking Non-Blocking
Senkron Read/Write Read/Write (O_NONBLOCK)
Asenkron Multiplex IO (select/poll) AIO

Linux platformunda IO işlemlerini ihtiyaç duyulan senaryo doğrultusundan verimli şekilde yapabilmek için IO modellerinin sunduğu imkanların incelenmesi gerekir.

results matching ""

    No results matching ""