Semafor Kullanımı

POSIX semaforlar, farklı thread veya process'ler tarafından kullanılan ortak bir kaynağa erişim için gerekli senkronizasyon altyapısını sunar.

Semaforlar üzerinde kilitleme ve kilidi kaldırma yerine, semafor değerini artırma ve azaltma şeklinde işlemler yapılabilir.

results matching ""

    No results matching ""