Sinyal Bloklama

Sinyalleri bloklama ihtiyacı temel olarak aşağıdaki 2 durumda ortaya çıkmaktadır:

  • Belirli bir sinyal işleyici fonksiyon içerisinde kritik bir işlem yapılıyorsa, farklı bir sinyal ile kesintiye uğramamak için

  • Uygulama içerisinde aynı zamanda sinyal işleyici fonksiyon üzerinden de değiştirilmesine izin verilen bir global değişkeni değiştiriyorsak, sinyal ile kesintiye uğramamak için

Not: İşletim sistemi sinyal nedeniyle ilgili uygulamadaki sinyal için tanımlı fonksiyonu çalıştırmayı başlatırken süreç tamamlanmadan aynı tipte gelen sinyallerde, sinyal işleyici fonksiyonu kesintiye uğratmaz. Ancak fonksiyon çalışmasına devam ederken farklı tipte bir sinyal gelirse, sinyal işleme fonksiyonu kesintiye uğrayacaktır.

results matching ""

    No results matching ""