Shared Memory Kullanımı

 • POSIX shared memory kullanımı, System V shared memory modeline göre avantajları nedeniyle özellikle yeni uygulamalarda daha fazla tercih edilmektedir.

 • Linux 2.4 çekirdeği ile birlikte desteklenmeye başlanmıştır.

 • Semafor kullanımına benzer şekilde, POSIX shared memory objeleri de Linux altında tmpfs dosya sistemi ile /dev/shm dizini altına bağlanmış halde tutulur.

 • Bu dizin tmpfs türünde öntanımlı olarak, mevcut sistem belleğinin maksimum yarısını kullanacak şekilde bağlanır ancak mount işleminde parametre vererek bu değeri değiştirmek mümkündür.

shm_open

 • shm_open fonksiyonu, standart kütüphanedeki open fonksiyonuyla aynı arayüze sahiptir.

 • Parametre olarak dosya ismi, işleme dair ayarlanan opsiyonlar ve açılacak kaynak üzerindeki erişim yetkilerini alır.

 • open fonksiyonundakine benzer şekilde O_CREAT, O_EXCL, O_RDONLY, O_RDRW ve O_TRUNC opsiyonlarının bir veya birkaçı birleştirilerek parametre olarak verilebilir.

 • Geriye dönen file descriptor referansı üzerinden fstat fonksiyonuyla yapacağımız kontroller ile, shared memory alanının büyüklüğünü öğrenebiliriz. Yeni açılan shared memory alanlarının boyutu başlangıçta sıfırdır.

 • Memory map işlemini yapmadan önce, ftruncate fonksiyonu ile shared memory alanının boyutunu istediğimiz değere ayarlayabiliriz. Bu işlem üretilen alandaki bellek bölgesini '\0' değerleriyle doldurur.

Örnek: Shared Memory Oluşturma

/* shm_create.c */
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include "common.h"

static void usageError(const char *progName)
{
  fprintf(stderr, "Usage: %s [-cx] name size [octal-perms]\n", progName);
  fprintf(stderr, "-c Create shared memory (O_CREAT)\n");
  fprintf(stderr, "-x Create exclusively (O_EXCL)\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int flags, opt, fd;
  mode_t perms;
  size_t size;
  void *addr;
  flags = O_RDWR;
  while ((opt = getopt(argc, argv, "cx")) != -1) {
    switch (opt) {
    case 'c':
      flags |= O_CREAT;
      break;
    case 'x':
      flags |= O_EXCL;
      break;
    default:
      usageError(argv[0]);
    }
  }
  if (optind + 1 >= argc)
    usageError(argv[0]);

  size = getLong(argv[optind + 1], GN_ANY_BASE, "size");
  perms = (argc <= optind + 2) ? (S_IRUSR | S_IWUSR) :
  getLong(argv[optind + 2], GN_BASE_8, "octal-perms");

  /* Create shared memory object and set its size */
  fd = shm_open(argv[optind], flags, perms);
  if (fd == -1)
    errExit("shm_open");

  if (ftruncate(fd, size) == -1)
    errExit("ftruncate");

  /* Map shared memory object */
  addr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
  if (addr == MAP_FAILED)
      errExit("mmap");

  exit(EXIT_SUCCESS);

}

Örnek: Shared Memory Yazma

/* shm_write.c */
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include "common.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  int fd;
  size_t len;
  char *addr;
  /* Size of shared memory object */

   if (argc != 3 || strcmp(argv[1], "--help") == 0)
    usageErr("%s shm-name string\n", argv[0]);

  fd = shm_open(argv[1], O_RDWR, 0);

  if (fd == -1)
    errExit("shm_open");

  /* Open existing object */
  len = strlen(argv[2]);
  if (ftruncate(fd, len) == -1)
    /* Resize object to hold string */
    errExit("ftruncate");

  printf("Resized to %ld bytes\n", (long) len);
  addr = mmap(NULL, len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
  if (addr == MAP_FAILED)
    errExit("mmap");
  if (close(fd) == -1)
    errExit("close");
  /* 'fd' is no longer needed */
  printf("copying %ld bytes\n", (long) len);
  memcpy(addr, argv[2], len);
  /* Copy string to shared memory */
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

Kullanım

 • İlk örnekteki uygulamayı kullanarak, 4 byte uzunluğunda deneme1 adında bir shared memory alanı oluşturalım:

  ./shm_create -c deneme1 4

 • Ardından hexdump ile ilgili dosyaya bakalım:

  hexdump -C /dev/shm/deneme1 00000000 00 00 00 00

 • Şimdi bu shared memory alanını genişleterek başka bir süreçten içerisine veri aktarıp hexdump ile kontrol edelim:

./shm_write deneme1 "Örnek bir metin"
Resized to 16 bytes
copying 16 bytes

hexdump -C /dev/shm/deneme1
00000000 c3 96 72 6e 65 6b 20 62 69 72 20 6d 65 74 69 6e |..rnek bir metin|
 • Shared memory alanını kaldırmak istediğimizde kullanılır.

 • shm_unlink işlemi sonrası, ilgili alanını memory-map yöntemiyle kullanmakta olan diğer süreçlerin mapping bilgilerini etkilemez. İlgili süreçlerde ayrıca munmap fonksiyonu çağrılmalıdır.

 • Shared memory alanını kullanan tüm süreçler shm_unlink yaptıktan veya sonlandıktan sonra, işletim sistemi tarafından ilgili alan tamamen kaldırılır.

Örnek

/* shm_remove.c */
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include "common.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  if (argc != 2 || strcmp(argv[1], "--help") == 0)
      usageErr("%s shm-name\n", argv[0]);
  if (shm_unlink(argv[1]) == -1)
      errExit("shm_unlink");
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

results matching ""

  No results matching ""