Linux Sistem Yönetimi

Cpuset Kullanımı

Cgroups sistematiği içerisindeki en önemli kalemlerden biri cpu ve bellek kaynaklarının hiyerarşik yönetimidir.

Bunun için cgroup sanal dosya sistemi mount edilmişse, dosya sistemi arayüzü üzerinden dizin açma, dosyaların içerisine değer atama yöntemleriyle konfigürasyon yapmak mümkündür.

Örnek olarak cgroup sistemi /sys/fs/cgroup dizini altına mount edilmiş ise, cpuset işlemleri için /sys/fs/cgroup/cpuset dizini kullanılır.

# mkdir /sys/fs/cgroup/cpuset/egitim

şeklinde bir komut çalıştırdığımızda otomatik olarak yeni bir grup oluşturulmuş olur.

Bu dizin içerisine baktığımızda aşağıdaki sanal dosyaların olduğunu görürüz:

# ls /sys/fs/cgroup/cpuset/egitim
cgroup.clone_children
cpuset.cpus
cpuset.memory_migrate
cpuset.memory_spread_slab
cpuset.sched_relax_domain_level
cgroup.procs
cpuset.mem_exclusive
cpuset.memory_pressure
cpuset.mems
notify_on_release
cpuset.cpu_exclusive
cpuset.mem_hardwall
cpuset.memory_spread_page
cpuset.sched_load_balance
tasks

Örnek olarak 4 çekirdekli bir sistemde, 2 ve 3 nolu çekirdekleri egitim adını verdiğimiz cpu kümesine dahil etmek istersek aşağıdaki komutu vermemiz yeterlidir:

# echo 2,3 > /sys/fs/cgroup/cpuset/egitim/cpuset.cpus

Bir NUMA bellek node'unu atamak istersek bu defa komutumuz aşağıdaki gibi olacaktır:

# echo 0 > /sys/fs/cgroup/cpuset/egitim/cpuset.mems

Çalışan bir uygulamanın PID (proses numarası) değerini ilgili cpuset dizini altındaki tasks dosyasına yazdığımızda, uygulamanın dahil olduğu cpu kümesi değiştirilmiş olur. Örnek olarak 12345 PID değerine sahip uygulamayı egitim adındaki cpu kümemize aktaracak olursak aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

# echo 12345 > /sys/fs/cgroup/cpuset/egitim/tasks

Bu kullanım modeli pek pratik olmadığından, işleri bizim için kolaylaştıran cset uygulamasını kullanmanız önerilir. Uygulamayı aşağıdaki komutla sisteminize kurabilirsiniz:

$ sudo apt-get install cpuset

NOT: cset uygulaması henüz yeni 3.X serisi çekirdeklerdeki isimlendirme değişiklikleriyle düzgün çalışamamaktadır. Bu nedenle hiç cpuset yaratılmamış ise, No such file or directory: '/cpusets//cpus' şeklinde hata mesajlarıyla sonlanmaktadır. Geçici çözüm için ilk cpuset'ini yukarıda anlatıldığı şekliyle mkdir komutuyla dizin oluşturarak yapmamız yeterlidir.

Örnek senaryomuzda şunları yapalım:

 • 4 çekirdekli bir sistemimiz olduğunu düşünelim

 • system adında bir cpuset oluşturup 0 ve 1 nolu çekirdekleri bu kümeye atalım

 • producer adında bir cpuset oluşturup 2 nolu çekirdeği atayalım, aynı sistem üzerindeki bir başka yazılımımıza yoğun hızda paket gönderimi yapacak bir uygulamayı bu kümeye dahil edelim

 • consumer adında bir cpuset oluşturup 3 nolu çekirdeği atayalım, producer yazılımından yoğun olarak gelen paketleri aynı hızda işleyebilmek için hazırladığımız server yazılımını bu kümeye dahil edelim

İşlemlere başlarken ilk kümeyi cset bug'ı nedeniyle mkdir ile oluşturuyoruz:

# mkdir /sys/fs/cgroup/cpuset/system

Ardından mevcut cpuset'lerin listesini alalım:

# cset set --list
cset: 
     Name    CPUs-X  MEMs-X Tasks Subs Path
 ------------ ---------- - ------- - ----- ---- ----------
     root    0-3 y    0 y  492  1 /
    system   ***** n  ***** n   0  0 /system

Sonrasında 0 ve 1 nolu çekirdekleri system kümesine dahil edelim ve son durumu listeleyelim:

cset set -c 0,1 -m 0 -s system
cset: --> modified cpuset "system"

# cset set --list
cset: 
     Name    CPUs-X  MEMs-X Tasks Subs Path
 ------------ ---------- - ------- - ----- ---- ----------
     root    0-3 y    0 y  493  1 /
    system    0-1 n    0 n   0  0 /system

Devamında 2 ve 3 nolu çekirdekleri sırasıyla producer ve consumer kümelerini oluşturarak ilişkilendirelim:

# cset set -c 2 -s producer
cset: --> created cpuset "producer"

# cset set -c 3 -s consumer
cset: --> created cpuset "consumer"

# cset set --list
cset: 
     Name    CPUs-X  MEMs-X Tasks Subs Path
 ------------ ---------- - ------- - ----- ---- ----------
     root    0-3 y    0 y  475  3 /
   consumer     3 n    0 n   0  0 /consumer
    system    0-1 n    0 n   0  0 /system
   producer     2 n    0 n   0  0 /producer

Çıktıda görüleceği üzere root cpuset'i sistemde öntanımlı olarak bulunmakta ve tüm eski prosesler ile yeni başlayan prosesler bu kümeye girmektedir. root kümesi içerisinde tüm işlemci çekirdek dahil olduğu için (0-3), öncelikle root altındaki tüm prosesleri yeni oluşturduğumuz system adındaki kümeye taşımak için aşağıdaki komutu kullanalım:

# cset proc -m -f root -t system
cset: moving all tasks from root to /system
cset: moving 390 userspace tasks to /system
[==================================================]%
cset: done

# cset set --list
cset: 
     Name    CPUs-X  MEMs-X Tasks Subs Path
 ------------ ---------- - ------- - ----- ---- ----------
     root    0-3 y    0 y  80  3 /
   consumer     3 n    0 n   0  0 /consumer
    system    0-1 n    0 n  390  0 /system
   producer     2 n    0 n   0  0 /producer

Görüldüğü üzere 390 adet proses system kümesine geçti, ancak halen 80 tanesi root kümesinde durmaya devam ediyor. Bunlar kernel seviyesinde çalışan kernel thread'leridir. Eğer realtime ihtiyaçları olan uygulamalarımız söz konusu ise, bu kernel thread'lerini de root kümeden alıp system kümesine taşımak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz:

# cset proc -k -f root -t system
cset: moving all kernel threads from / to /system
cset: moving 50 kernel threads to: /system
cset: --> not moving 28 threads (not unbound, use --force)
[==================================================]%
cset: **> 32 tasks are not movable, impossible to move
cset: done

# cset set --list
cset: 
     Name    CPUs-X  MEMs-X Tasks Subs Path
 ------------ ---------- - ------- - ----- ---- ----------
     root    0-3 y    0 y  60  3 /
   consumer     3 n    0 n   0  0 /consumer
    system    0-1 n    0 n  408  0 /system
   producer     2 n    0 n   0  0 /producer

Bazı task'lar daha system kümesine taşındı ama diğerlerini taşımak mümkün olmadı. Bu noktada sistem ayarlarını bırakıp uygulamalarımızı ilgili kümelerde çalıştırma işlemine geçelim.

Yapacağımız test şu adımlardan oluşacak:

 • udp_msg_server adındaki uygulamamızı consumer kümesi içerisinde başlatacağız

 • udp_msg_client uygulamamızı producer kümesi içerisinde başlatacağız

 • Başka bir konsolda normalde sistem kaynağının tümünü tüketecek olan kernel kaynak kod derleme sürecini make -j 8 parametresiyle başlatacağız

 • Tüm bunlara rağmen uygulamamızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz

Yeni başlattığımız uygulamaları bir kümeye dahil etmek için normalde uygulamanın PID değerini öğrenip, ilgili küme dizini altındaki tasks dosyasına yazmak gereklidir. Bunu elle yapmak zaman kaybı olduğu için cset uygulaması üzerinden uygulamamızı başlatacağız ve bizim için PID değerininin yazımı işlemini cset halledecek. Dikkat etmemiz gereken tek nokta, uygulamamız eğer parametre alıyorsa, uygulamanın parametlerini yazmaya başlamadan önce, konsolda parametre parsing işlemini sonlandıran -- kısayolunu kullanmak olacaktır.

# consumer için
# cset proc -s consumer -e ./udp_msg_server -- -s RR -r 16000000
cset: --> last message, executed args into cpuset "/consumer", new pid is: 3059

# producer için
# cset proc -s producer -e ./udp_msg_client -- -t 1000000
cset: --> last message, executed args into cpuset "/producer", new pid is: 10058