Linux Sistem Yönetimi

Linux Sistemi Yönetimi

Bu kitapta Linux tabanlı sistemlerde sistem yönetimi üst başlığında, öncelike yeterli Türkçe doküman bulunmayan veya görece yeni geliştirilen özelliklerle ilgili bilgilere yer vereceğiz.

Kitabın belirli bir sıraya göre takip edilmesi gerekli değildir. Bağımsız konularda yazdığımız belgeler bir araya getirilerek oluşturulmaktadır.