Linux Sistem Yönetimi

Control Groups (cgroups)

Control Groups (Cgroups) Linux çekirdeğinde yer alan, proseslerin gruplara ayrılarak işlemci, bellek, disk, network kaynak kullanımlarına ilişkin hiyerarşik kurallar tanımlanabilmesine sağlayan gelişmiş bir kontrol sistemidir.

2.6.24 versiyonundan itibaren Linux çekirdeğinde bulunmakla birlikte son zamanlarda önemli bir yeniden dizayn çalışması yapılmış olduğundan 3.16 versiyonu veya daha yeni bir çekirdek kullanılması önerilir.

Cgroup mekanizmasıyla sadece normal prosesler değil, kernel thread'lerini dahi belirli işlemciler üzerine kaydırmak mümkün olabilmektedir.